pdf     O autorce
„Když máte šperk na sobě, vypadá to, jako by vám malé zrnko kávy uvízlo na uchu nebo mezi prsty.“
Zuzana Keményová, Hospodářské noviny
Kaa-wa

Projekt Kaa-wa primárně propojuje svět příběhů, šperku a ilustrace. Autorkou konceptu je šperkařka Anna Steinerová, která navrhla a vytvořila kolekci šperků inspirovaných kávovými zrny. Její šperky doplňují poetické příběhy s vůní kávy od spisovatele Jiřího Dvořáka. Obaly a ilustrace jsou dílem atelieru NaPOLI. Kaa-wa stále oslovuje další umělce a vybízí je k podpoře projektu svým dílem. Na stránkách se budou objevovat další nové předměty. Nechte se překvapit. 

Kaa-wa pomáhá: koupí každého výrobku přispíváte na aktivity Klubu Afasie.

Anna Steinerová

Anna Steinerová je autorka šperků. Myšlenku i výtvarný názor dokáže vyjádřit prostřednictvím drobného, tvarově jednoduchého objektu, který jako umělecké dílo funguje při nošení na těle i položený třeba na desce stolu. Nelze jej přehlédnout. Vzhledu svého nositele ale nedominuje. Zaujme právě natolik, aby probudil naši zvědavost. Stává se průvodcem na cestě poznání.
Podíl nositele či nositelky na realizaci šperku Anna umocňuje stavebnicovým charakterem svých objektů. Nabízí sice potenciálnímu majiteli šperk již existující v konkrétní podobě, ta je nicméně výzvou k experimentu. Schopnost i potřeba vybudovat monumentální tvar na minimálním prostoru činí středobodem tvorby Anny Steinerové prsten. I skrze tak malé dílo autorka komunikuje v širším plénu, niterně zasahuje celou škálu osobností.
Anna Steinerová vytváří systémy, které fungují. Její díla totiž v přeneseném smyslu iniciují chod soukolí. Na samotný proces vzniku děl se nabalují projekty společenského dosahu. Přirozenou angažovanost autorka uplatňuje v kolekcích, jimiž kromě jiného podporuje neziskové organizace, které se věnují začleňování znevýhodněných. Pestrost svých aktivit Anna zvládá s pozitivním nábojem a otevřenou myslí. Vše do sebe zapadá, vše se točí, jak má.
Šperky Anny Steinerové se zkrátka nehlásí o slovo za každou cenu. Nepomohou k navázání konverzace. Osmělují ke skutečnému dialogu. Činí nás lepšími lidmi a zahánějí chmury osamění. Anna Steinerová nám otevírá nové obzory. Za to jí patří mé poděkování.

Matějovičová Petra, PhDr.
Vedoucí sbírky, kurátorka sbírky drahých kovů a různých materiálů UPM

 

Jiří Dvořák

Spisovatel a časopisecký redaktor. Za knihu Zpátky do Afriky! byl nominován v soutěži Zlatá stuha v kategorii slovesné dílo pro rok 2005.

NaPoli

Ateliér NaPOLI tvoří Martina Kupsová a Alžběta Zemanová.

Věnují se dětským papírovým hrám a systémům, rozvíjejí knižní kulturu a grafický design s přesahem do volného umění. Pracují s různými materiály jako nositeli kresby a příběhu, od malých tiskovin po látkové hračky a velkoformátové grafiky.
Martina Kupsová zpracovala grafický design Kaa-wa a stejně jako i Alžběta Zemanová ilustrovala příběhy Jiřího Dvořáka, které naleznete na krabičkách a pohlednicích Kaa-wa.
V letech 2011 – 2014 byla součástí NaPOLI Alžběta Skálová, která také vytvořila ilustrace pro projekt Kaa-wa.

http://www.napolistranky.cz

Irena Svobodová

Koordinátor projektu, autor fotografií, správce webu a sociálních médií Kaa-wa, komunikace s médii i se zákazníky, event marketing.
info@kaawa.cz

Klub Afasie

Občanské sdružení Klub afasie podporuje osoby s afázií, napomáhá efektivnímu užívání řeči jako nástroje mezilidské komunikace, psychické adaptaci na handicap i sociální reintegraci. Svými aktivitami se snaží zvyšovat kvalitu života osob s afázií. Popularizuje problematiku afázie mezi odbornou i laickou veřejností.

Mezi cíle občanského sdružení Klub afasie patří zejména:
- bojovat proti izolaci afatiků a jejich blízkých
- organizovat skupinová setkání lidí s afázií
- poskytovat osobám s afázií poradenské služby
- obhajovat oprávněné zájmy afatiků
- informovat veřejnost o afázii 

http://www.klubafasie.com

 

 

České puncovní značky

Šperky jsou řádně puncovány.

Galerie